Kalendar događaja

Ne propustite najbolje događaje u Crnoj Gori

U hotelu The Chedi Luštica Bay nikada nije dosadno. Bez obzira na vaša interesovanja, uvijek se nešto uzbudljivo dešava, kako ovdje tako i u okruženju.

Pogledajte naš kalendar uzbudljivih događaja da biste odlučili šta biste željeli da vidite, radite i doživite dok ste ovdje, i isplanirajte svoje putovanje na osnovu onoga što se dešava!

Summer Magazine Summer Magazine